ПОЧЕТОК НА ШКОЛАТА ЗА СЕЗОНА 2015

ПОЧЕТОК НА ШКОЛАТА ЗА СЕЗОНА 2015

Школата за спортско качување за сезона 2015 ќе отпочне со работа од 23.4/2015 -Четврток. Точните термини ќе бидат во договор и координација со инстукторот, на почетокот на неделата. Сесиите на школата ќе се одвиваат на вештачките карпа СКС Карпош, а при непогодни временски услови во СЦ Борис Трајковски.  Секој заинтересиран сеуште може да се пријави преку нашата контакт форма. Спортски поздрав