КУРС ЗА КАЧУВАЊЕ

Со основниот курс за качување се стекнувате со сите потребни знаења и техники за самостојно и безбедно да качување на природна и вештачка карпа. Курсот е воден од лиценциран и искусен спортски качувач -инструктор, на локалитети во природа -придодни вертикали и болдери, вештачки карпи и болдер сали.

ПОТРЕБНО

 • Основна физичка подготвеност (спортски активни лица)
 • Потврда од спортски лекар за способност за бавење со спорт (спортска медицина)
 • Писмена согласност од родител (за лица под 18 годишна возраст)
 • Потпишана пристапница за почеток на курс

ПОТРЕБНА ОПРЕМА

 • Патики за качување

ПОЖЕЛНА ОПРЕМА

 • Безбедносен појас за качување (UIAA стандард; доколку немате сопствен, појасот ќе ви биде обезбеден за време на курсот)
 • Заштитен шлем (UIAA стандард; доколку немате сопствен, ќе ви биде обезбеден за време на курсот)
 • Торбичка за магнезиум

OБЕЗБЕДЕНА ОПРЕМА ЗА ВРЕМЕ НА КУРСОТ

 • Јажиња
 • Карабинери
 • Алатки за осигурување
 • Торбички за магнезиум
 • Останатата опрема е по потреба на кандидатот

ТЕХНИКИ И ВЕШТИНИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВАТЕ

 • Опрема -Целосно запознавање и ракување со личната и колективна опрема
 • Основни движења при качување (основи на моторика при спортско качување)
 •  Јазли и  нивно користење
 • Стандардизирана работа со јажиња (UIAA, МСКФ)
 • Стандардизирана работа со карабинери и останатата безбедносна опрема (UIAA, МСКФ)
 • Осигурување при качување со горно обезбедување (top rope) и водство
 • Начин, техника и правилно качување и работа при водење на насока
 • Стандардизиран систем и начин на спуштање по јаже (abseil)
 • Безбедно собирање на сопствената опрема од насоката за качување

ПРОГРАМА НА КУРСОТ

 • Качување на вештачка карпа (Времетраење на термините–од 2 до 4 часа)
 • Качување на природна карпа (Целодневни екскурзии во договор со кандидатите)
 • Болдер качување (вештачка или природна карпа –во договор со кандидатите)

ВРЕМЕТРАЊЕ НА КУРСОТ ЗА СПОРТСКИ КАЧУВАЧ

 •  8 термини (Качување на природна и вештачка карпа, качување болдер и теорија)
 • 3-5 недели (во зависност од временските услови и сезоната) 

ТЕРМИНИ

 • Во работна недела (вештачка карпа)
 • Викенди  (природна карпа)
                                                                                                      *во договор со инструкторот

ВО ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛУЧЕНО

 • Членарина во спортско качувачки клуб (*Скк Kарпош 1500мкд/годишно членство)
 • Патики за качување

 

Стекнат сертификат: Спортски качувач
Цена на курсот: 9000мкд

Со успешно завршување на курсот, кандидатите се стекнуваат за право да се пријавуват за полагање за сертификат -спортски качувач. Полагањето е формално потврдување на стекнатото знаење преку практична демонстрација. По полагањето се кандидатот се стекнува со диплома (сертификат) за спортски качувач, како и полноправно членство во спортско качувачки клуб и користење на корисни бенефиции. Полагањето се одржува на барање на кандидатите.