КОДЕКС НА КАЧУВАЧКА ЕТИКА

ПОСЕТИТЕЛИ И КАЧУВАЧИ -ОПШТИ ПРАВИЛА

 

 • Не коментирај кога некој качува !

 • Кампувај, врши нужда (WC) на означените места (доколку има)

 • Движи се и качувај по уредени и обележани насоки

 • Не го уништувај растителниот или животински свет, не ја крши карпата и другите објекти

 • Тугиот труд ја краси околината! Отпадокот понеси го со себе!

 • Во случај на несреќа помогни во рамките на твоите можности!

КАЧУВАЧКА ЕТИКА

 

 • Почитувај ги правилата за користење на опрема (безбедност, појас, карабинери)

 • Не качувај по проекти (насоки означени со црвена трака на првиот клин, без име на почетокот)

 • За чистење на фаќалишта на природна карпа користи исклучиво четка (со пластични или природни влакна)

 • Во постоечка насока не оклинчувај ! ! !

 • Не крши и не долепувај фаќалишта во постоечка насока

 • Во случај на кршење на клучно фаќалиште во насоката, консултирај се со поставувачот (доколку се знае кој е тој) или со МСКФ дали да се залепи истото

 • Дозволи им и на други качувачи да качуваат доколку качуваш повеќе пати една иста насока! Доколку другите качувачи сакаат да качуваат во водство, извади го твоето јаже од насоката

 • Почитувај ги правилата за категоризација на успехот за искачена насока:

 1. НА ПОГЛЕД (onsight): Качена насока без пад ниту пак дополнителни информации за насоката, иклучиво само со оглед на линијата пред стартот

 2. ФЛЕШ (flash): Качена насока без пад, но пред влезот во насоката качувачот набљудувал друг качувач како ја качувал истата насока

 3. ЦРВЕНА ТОЧКА (red point): Качена насока без пад, но со предходни обиди и вежбање на насоката

 

 • На крајот на насоката според тоа како е обучен качувачот се вкопчува во сидриштето и се симнува. Не барајте да се наврзете во сидрште без предходно знаење, работа и искуство.

 • Доколку имаш забелешка за оцената мислењето проследи го до МСКФ.-Доколку користиш магнезиум за бележење во насоката, кога ќе завршиш со качување, исчисти го со четка.

 • Безбедносната опрема односно, ушки, клинови, прусик замки, грутни карабинери кои би ги затекнал при качувањето на некоја насока, во клин или пак во сидриште, НЕМОЈ да ги одстрануваш или крадеш,на некому ќе му бидат потребни.